Ακρα Ταπείνωσις

Ο Χριστός είναι η Άκρα Ταπείνωση.
Εκδηλώσεις της ταπεινώσεως του Χριστού: Η ενανθρώπησή του, η σάρκωσή του. Κατέβηκε τη σκάλα της ταπεινώσεως, φόρεσε την ανθρώπινη σάρκα και ήρθε στη γη. Αυτή η ταπείνωση του Χριστού, όπως φαίνεται στην ενανθρώπησή του, ονομάζεται κένωση.
Κατέβηκε από ταπείνωση στη γη. Αλλά και ανέβηκε από ταπείνωση στο Σταυρό, «Εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού» (Φιλιπ. 2,8). Φάτνη και Σταυρός, αρχή και τέλος της επίγειας παρουσίας του, δυό τόποι άκρας ταπεινώσεως. Φάτνη: Ένας Θεός σπαργανούται. Ταπεινώνεται και κρύβεται μέσα στην ανθρώπινη μορφή, τυλιγμένη στα άχυρα τού σταύλου. Σταυρός: Ένας Θεός ταπεινώνεται και φορτώνεται πάνω του τα αμαρτήματα όλου του κόσμου. Ένας Θεός ταπεινώνεται και καταδέχεται «αναιρεθηναι εν ξύλω». Ο Αναμάρτητος και Αθώος καταδέχεται και καρφώνεται πάνω στο Σταυρό σαν ένοχος και κακούργος.
Μια εκδήλωση της ταπεινώσεως του Χριστού και η πράξη της αποψινής βραδιάς, Το θεωρείτε απλό αυτό που έκανε ο Χριστός; Σαν δούλος και υπηρέτης ενδύεται το λέντιο, την υπηρετική ποδιά, παίρνει το νιπτήρα και .σκύβει και πλένει τα πόδια των δώδεκα μαθητών του. Αν η ταπείνωση της σαρκώσεως έχει βαθειά θεολογική σημασία, αν η ταπείνωση της σταυρώσεως έχει μεγάλη σωτηριολογική και λυτρωτική σημασία, η ταπείνωση του νιπτήρος έχει μεγάλη ανθρωπολογική και κοινωνική σημασία.

 

 

Βιογραφικό

Γεννήθηκα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης όπου και διαμένω ως και σήμερα. Τα πρώτα μου βήματα στην αγιογραφία τα έκανα φοιτώντας σχέδιο αγιογραφίας στην Ιερά μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Η διδαχή βασικών κανόνων Μακεδονικής αγιογραφίας παρά του ιερομόναχου πατήρ Παύλου Πολίτη - συντηρητή έργων τέχνης- μου άνοιξε νέους ορίζοντες στην τεχνική της απεικόνισης της βυζαντινής αγιογραφίας... περισσότερα

Είπαν για μας

Σε ευχαριστούμε που απεικόνησες την βυζαντινή τεχνοτροπία στο νησί μας. Δικαίωσες την επιλογή μας

Αρχιμανδρίτης Φιλάρετος

Αγιογραφίες - Τοιχογραφίες