Αγιογραφίες - Τοιχογραφίες στη Σαντορίνη

 Αγιογραφίες - Τοιχογραφίες στη Σαντορίνη

 

Είπαν για μας

Οι αγιογραφίες του στολίζουν το χώρο της ιεράς μας μονής με μια πνοή Βυζαντινής αναδρομής

Ιερά Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων

Αγιογραφίες - Τοιχογραφίες